P R I S T U P N I C A

i izjava o prihvatanju članstva

a) Podaci o vlasniku/direktoru:
b) Podaci o firmi/preduzeću/kompaniji*:

d.o.o
d.d
szr
str

c) Kontakt osoba/odgovorna osoba

**Informacije koje se traže, a označene su zvjezdicom, morate jasno i čitko upisati! Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću tvrdim da su svi podaci gore navedeni istiniti i tačni, te svojim potpisom i pečatom potvrđujem da sam upoznat sa svim pravima, obavezama i odgovornostima koje proizilaze iz ovog članstva, a koja su propisana Statutom i drugim pravnim aktima Udruženja.

Molimo Vas da ne zatvarate Vaš preglednik dok ne dobijete potvrdu o registraciji!